Ergenlik nedir?

Bir çocuğun dış görünüş ve yapısının derece derece yetişkin bir gencin yapısına dönüştüğü dönem. Bu dönemde fiziki büyüme umumiyetle hızlıdır. Kızlar bu döneme erkeklerden önce girerler. Erkeklerde ergenlik (büluğ) yaşının başlangıcı on iki, kızlarda dokuz yaşlarını doldurmaktır. Ergenliğin sonu ikisinde de on beş yaştır. Ergenlik yaşı kızlarda daha çok 11 yaş, erkeklerde ise 13 yaş civarındadırergenlik

Ergenlik döneminde boy uzaması en belirgin değişikliklerden birisidir. Boy uzaması, 14 yaşlarında nihayete erer. Fakat 20 yaşlarına kadar uzayanlar da vardır. Bu süre daha çok iç salgı bezlerinin gelişimiyle alakalıdır. İç salgı bezlerinin salgıladığı hormonlar, uzamayı durdurduğu gibi ergenlikle çeşitli değişikliklere de sebep olur. Ergenlik dönemi hızlı olursa, boy uzaması da erken durur. Ergenlikle birlikte kızlarda genç kadınlara ait çeşitli özellikler belirmeye başlar. Anneler kızları bu olaya hazırlamalıdır. Ergenlikte vücudun kıllanma düzeninde de çeşitli değişiklikler meydana gelir. Erkekte sakal çıkar, ses kalınlaşır. Ter bezleri daha da olgunlaşır. yüzde sivilceler (akne) gelişebilir. Ergenlik dönemindeki gençlerde çeşitli davranış değişiklikleri de meydana gelir.

Ergenlik yıllardır araştırıcıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Buna rağmen şu anda bile bu konu sırlarını saklamaktadır. 100 yıla yakın bir zamandır ilim adamları ergenliğin beyindeki pineal cisim (Bkz. Epifiz) salgısının azalması ile meydana geldiğini ileri sürüyorlardı. Zamanımıza kadar, yapılan

yüzlerce araştırma bu teoriyi ispatlamaya yetmemiştir. Nihayet günümüzde pinealdan salgılanan melatonin hormonunun ergenlikle ilgili tesirlerine ait bazı ipuçları bulundu. Ergenliğe doğru çocuklardaki melatonin yapımının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi. Melatoninin, davranışa ve olgunlaşmaya nasıl tesir edeceğine ait araştırmalar devam etmektedir.

İslam dininde ergenlik (büluğ), çocukluğun sona erdiği, olgunlaşmanın başladığı, evlenilecek yaşa gelindiği sınırdır. Büluğa erenleri, anne ve babaları dinen mükellef oldukları konularda aydınlatmalı, gerekli bilgileri vermelidirler. Bu yaşa gelen kimse artık mükelleftir. Çocukluk sebepiyle tanınmış olan bütün muafiyetler ile, yani sorumlu olmadığı şeyler ile bundan sonra sorumlu olur. Normal bir kimsenin sahip olduğu mesuliyetlerin hepsini yüklenir. Kısaca akıl ve balig olan normal bir Müslümanın sahip olduğu bütün hak ve vazifelerle muhataptır. (Bkz. Akıl Balig)

Sözlükte "ergenlik" ne demek?

1. Cinsel organların fizyolojik gelişme-siyle başlayan, erinlikle yetişkinlik arasındaki dönem.
2. Çocukluk çağından yetişkinlik çağına geçen kimselerin yüzünde çıkan sivilceler.

Cümle içinde kullanımı

Amcası ona, çocukluk günlerinde de, ergenliğinde de istemeden vermiştir.
- T. Buğra

Ergenlik kelimesinin ingilizcesi

n. maturity, puberty